tisdag 24 november 2009

Brist- och överskottsyrken 2014

Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, har nu kommit ut med sin lista över vilka yrken som kommer att vara i brist och i överskott år 2014. För min egen del ser det inte särskilt bra ut...

(Listan är framställd av DN.se och lånad därifrån)

Bristyrken 2014

 • Apotekare
 • Arbetsterapeut
 • Arkitekt
 • Biomedicinsk analytiker
 • Brandingenjör
 • Cytodiagnostiker
 • Fysiker
 • Församlingspedagog
 • Gymnasielärare i yrkesämnen
 • Högskoleingenjör
 • Jägmästare
 • Kiropraktor
 • Logoped
 • Läkare
 • Lärare/Forskare vid
  universitet och högskolor Hortonom
 • Lärare i omvårdnad och omsorg
 • Planeringsarkitekt
 • Präst
 • Psykolog
 • Receptarie
 • Reservofficer
 • Röntgensjuksköterska
 • Sjukgymnast
 • Sjöbefäl
 • Skogsmästare
 • Socionom
 • Språkyrken
Yrken det är överskott på 2014:
 • Beteendevetare
 • Bibliotekarie
 • Film-/Radio-/Tv-yrken
 • Folkhälsoplanerare
 • Förlagsredaktör
 • Hälsopedagog
 • Hälsoutvecklare
 • Hälsovetare
 • Idrottsvetare/Idrottspedagog
 • Kommunikationsyrken
 • Kultur- /Museiyrken
 • Landskapsingenjör
 • Lärare i grundskolans senare år/Lärare i grundskolans tidiga
  år/Gymnasielärare allmänna ämnen
 • Trädgårdsingenjör
 • Optiker
 • Personalvetare
Källa: Sacos rapport "Framtidsutsikter" (TT)

Intressant att notera är att när jag väl påbörjade min utbildning sades det överallt att det troligen skulle vara underskott på lärare när jag kom ut. Alla SYO-konsulenter jag stötte på under min tid på universitetet lovade mig att arbetsmarknaden skulle se ljus ut när jag väl kom ut i arbetslivet...

Men oavsett hur marknaden hade sett ut så hade jag nog ändå läst lärarutbildningen. Det är ju inte så att jag ångrar mig. Det är ändå det här jag vill syssla med i framtiden...

Men visst... det hade varit ganska så skönt å ha ett yrke som det ändå är brist på. Typ, skogsmästare låter som ett ganska så mysigt och respektingivande yrke. Hör på namnet bara, det smeker fint i munnen när man uttalar det för sig själv.

Trots listan så får vi inte heller glömma bort att det ändå rör sig om statistik och spekulationer. På individnivå kan man uppnå nästan vad som helst så länge man försöker och brinner för det man tror på.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar