måndag 18 oktober 2010

Med rätt att undervisa

Mitt namn är Pedagogen. Frilansande pedagogen. Med rätt att undervisa.

Jag har - som de flesta lärare som jobbar i skolorna - gått en lång, besvärlig och nödvändig lärarutbildning för att göra det som vi alla lärare gillar att göra: lära ut och undervisa.

Jag brukar motsätta det mesta som vår nuvarande utbildningsminister brukar säga och föreslå. Men ibland kan ju även han få till det. Och det fick han i sitt senaste förslag om att vi snart kanske ska införa en s.k. "lärarlegitimation". Detta betyder att ALLA verksamma lärare ska ha en akademisk och behörig utbildning bakom sig för att få rätt att undervisa och jobba i skolans värld.

Det har ju varit snack om detta ett tag men det ser ut nu som om det äntligen kommer att gå igenom. Enligt DN.se så saknar idag var femte lärare i den svenska skolan behörighet. Hälften av dessa är fast anställda. Och dessa kommer att få behålla arbetet när beslutet blivit helt spikat. Däremot så förväntas en stor mängd obehöriga lärare att få gå igenom en snabbutbildning (Lärarlyftet) så att även dessa kan få sin behörighet på papper.

Lärarlegitimationen ger dig inte bara rätt att undervisa i skolan. Den ger dig även rätt att få betygsätta elever.

Ett av målen med denna åtgärd är att man bl.a. ska höja läraryrkets status och få allt fler att vilja söka sig till lärarutbildningen. Idén är förstås bra och jag gillar tanken bakom det hela. Dock är den långt ifrån verkligheten då jag själv uppfattar det som att det inte alls råder någon lärarbrist i skolorna. Snarare är det tvärtom. Det råder faktiskt en stor läraröverskott då många av de jobb som finns ute och som man söker oftast blir angripna av stora horder (ny)utbildade lärare.

Låt oss se om en lärarlegitimation kan förändra den svenska skolan till det bättre... (Eller om det bara blir ett i mängden desperata åtgärder som blott fungerar som simpla slag i luften.)

Läs mer om lärarlegitimationen här (Dagens nyheter):
http://www.dn.se/nyheter/politik/forslag-om-lararlegitimation-klart-1.1190707

Eller här (Lärarnas Riksförbund):
http://www.lr.se/duidinyrkesroll/lararlegitimation.4.58a756071261d5f86948000887.html

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar