söndag 29 augusti 2010

Allting började med Big Bang

Det är lite stressigt nu faktiskt. På onsdag börjar jag på mitt första lärarjobb på Päronskolan (påhittat namn förstås). Visserligen är det bara en 20% tjänst där jag är schemalagd en dag i veckan. Jag kommer undervisa och leda klass 4a och 4b.

Lektionerna som står på mitt schema är följande:


Engelska - 30 minuter
NO - 1 timma och 40 minuter (!)
Pedagogisk lunch - 50 minuter
Engelska - 30 minuter
Idrott - 1 timma


Jag känner varken någon oro för engelskan eller idrotten. Det är två ämnen som jag känner mig trygg och ganska hemma i. Det som däremot gör mig lite stressad och nervös är NO-lektionerna. Inte nog med att de är otroligt långa (100 minuter!), jag måste även planera och hitta på något som jag kan sysselsätta eleverna med under den tiden. Mina kunskaper om kursplaner och betygskriterier för naturorienterade ämnen i grundskolans tidigare år är oerhört begränsade... Jag blev därför tvungen att snabbt ta mig in i Skolverkets hemsida och kolla upp kursinformationssystemet för dagens skola.

  Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret [inom fysik]

  Eleven skall

  beträffande natur och människa

  – ha insikt i hur planeterna rör sig runt solen samt hur jorden och månen rör sig i förhållande till varandra och kunna förknippa tideräkning och årstider med dessa rörelser,

  – ha insikt i grundläggande meteorologiska fenomen och sammanhang,

  – ha insikt i tekniska tillämpningar av den elektriska kretsen och permanentmagneter,

  – ha insikt i grunderna för ljudets utbredning, hörseln samt ljusets egenskaper och ögats funktion,

  – ha kännedom om berättelser om naturen som återfinns i vår och andra kulturer,

  beträffande den naturvetenskapliga verksamheten

  – ha egna erfarenheter av systematiska observationer, mätningar och experiment,

  – känna till några exempel där fysikaliska upptäckter har påverkat vår kultur och världsbild,

  beträffande kunskapens användning

  – ha inblick i hur fysiken kan belysa existentiella frågor, t.ex. världens uppkomst, livets betingelser på jorden och på andra planeter samt energi- och resursfrågor.Innan jag flyttade till Göteborg så hade jag en ganska liten men stadig lektionsbank. En lektionsbank (eller kunskapsbank som man även kan kalla det) är varje lärares verktygslåda. Här har man stenciler, papper, planeringar, övningar osv från alla de ämnen och områden som man har undervisat i. Min lektionsbank för ämnena historia, religion, samhällskunskap och geografi var tämligen ganska stor och bred.

Men nu är allt borta. Jag hittar inte längre min lektionsbank. Allting låg i mitt gamla USB-minne. Och den har jag tappat bort. Den försvann någonstans under min flytt till Göteborg. Så nu är allting tomt och jag måste i stort sätt börja samla på mig kunskap och information igen.

Därför känns allt lite stressigt just nu... Men det hade jag räknat med. Nu gäller det bara för mig att hitta på lite saker som vi ska göra och planeringsarbetet börjar idag. Jag har redan kommit på vad vi ska läsa om. Vi ska dra oss igenom Big Bang-teorin, solsystemet, planeterna, galaxerna och det mesta som rör den grundläggande astronomin till.

Det blir nog en bra start. Allting började ju med Big Bang.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar