måndag 12 januari 2009

Skolans roll i samhället


Skolan
. Ett ständigt omdebatterat ämne. Alla har åsikter om skolan och alla vill förändra något med skolan. Man pratar idag mycket om att den svenska skolan har försämrats, att betygen har blivit sämre, att ungdomar är mer vårdslösa och respektlösa eller att lärarna blivit sämre.

Det är inte så konstigt att alla människor har åsikter om skolan - vi har ju alla gått där. Skolan är ju onekligen en del av varje människas liv. Skolan påverkar alla människors liv, mer eller mindre. Skolan upprör människor och skolan formar människor varje dag.

Så vad är skolan egentligen? Vad har den för uppgifter? Vad vill vi att skolan skall göra idag? Ska den främst uppfostra ungdomarna? Ska den fungera som en förvaringsplats (ja, ibland kan man faktiskt tycka det eftersom vi alla slänger våra barn i skolorna och sen förväntar vi oss att de ska bli duktiga och laglydiga medborgare)? Eller är skolan en förberedelse för barn som ska ut i vuxenlivet i dagens stressade och komplexa samhälle?

Vissa påstår att skolan är demokratins hjärta. Det är i skolan som vi formar våra samhällsmedborgare samtidigt som man kan säga att skolan är en reflektion av verkligheten. Utöver detta så spelar skolan en mängd roller till.

Och i all denna härliga soppa vill jag vara del av. Fan va härligt det ska bli å komma ut och jobba i skolorna. Men först måste jag hitta någonstans att bo och jobba. Next stop: Göteborg!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar